Pokaż menuZamknij menumenu

Linia czasu

To jest najważniejsze, czy zostanę? Czy koło mnie nie przejdzie ktoś obojętnie? Nie będzie się patrzył na mój obraz, tylko będzie szukał innego?
Eugeniusz Geppert

1946
Na polecenie Ministra Kultury do Wrocławia przyjeżdża malarz Eugeniusz Geppert (ur. 1890, Lwów), by zorganizować tutejszą uczelnię artystyczną. Jest już wówczas uznanym artystą. Po krakowskich studiach oraz podróżach studyjnych m.in. do Paryża, Włoch i Niemiec, wielokrotnie wystawiał swoje prace w Polsce i za granicą. Publikował także artykuły w artystycznych wydawnictwach oraz działał w Związku Polskim Artystów Plastyków. W podróży do Wrocławia towarzysz mu żona – malarka Hanna Krzetuska (ur.1903, Kraków). Jeszcze w tym samym roku Geppert został dyrektorem nowopowstałej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, której otwarcie nastąpiło 7 października 1945.

1949
Eugeniusz Geppert zostaje pierwszym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, która wówczas mieści się już w dwóch budynkach, przejętych po dawnych, niemieckich uczelniach artystycznych. Funkcję tę pełnił przeszło rok, później zostaje kierownikiem Katedry Malarstwa I Rysunku oraz profesorem akademickim. Na uczelni krótko pracuje także Hanna Krzetuska.

1962
Eugeniusz Geppert i Hanna Krzetuska inicjują powstanie grupy artystycznej Szkoła Wrocławska (od 1967 roku Grupa Wrocławska), mającej na celu popularyzację sztuki i integrację środowiska artystycznego. W skład Grupy weszli głównie artyści związani z wrocławską uczelnią, twórcy o znaczących dokonaniach artystycznych m.in.: Jan Chwałczyk, Kazimierz Głaz, Wanda Goławska, Józef Hałas, Kondrat Jarodzki, Zdzisław Jurkiewicz, Krzesława Maliszewska, Alfons Mazurkiewicz, Leon Podsiadły, Jerzy Rosołowicz, Anna Szpakowska- Kujawska, Janina Żamojtej, Jerzy Cieślikowski. Grupa wystawia przede wszystkim we Wrocławiu, sporadycznie także w innych polskich miastach.

Połowa, a może koniec lat 60.XX wieku?
Geppertowie przeprowadzają się do mieszkania w odbudowanym, renesansowym Domu Rybischa w okolicach wrocławskiego Rynku. Przez kolejne lata będzie to ich miejsce zamieszkania i pracy, ale również centrum spotkań artystów z Grupy Wrocławskiej oraz studentów profesora Eugeniusza Gepperta. Mieszkanie, wypełnione obrazami oraz zabytkowymi meblami, stanie się jednym z ważniejszych miejsc na artystycznej mapie Wrocławia.

1979
Eugeniusz Geppert umiera we Wrocławiu. W trakcie swojej niemal 70 – letniej kariery artystycznej miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie, ale również w Kopenhadze, Londynie, Paryżu, Moskwie. Odbył podróże studyjne po Europie i Stanach Zjednoczonych, opublikował wiele tekstów poświęconych sztuce współczesnej, ale przede wszystkim jako pedagog wychował kilka pokoleń wrocławskich artystów.

1989
W mieszkaniu Geppertów, z inicjatywy Hanny Krzetuskiej, otwarta zostaje Galeria im. Profesora Eugeniusza Gepperta, prezentująca dorobek artystycznego małżeństwa Geppert – Krzetuska oraz twórców związanych z Grupą Wrocławską.

1999
Zmarła Hanna Krzetuska, przez większość swojej drogi twórczej uprawiała malarstwo abstrakcyjne. Współorganizowała wrocławską uczelnię artystyczną oraz wystawy związanych z nią malarzy. Sama miała na koncie kilka wystaw indywidulanych i szereg wystaw zbiorowych.

2007
W dawnym mieszkaniu Eugeniusza Gepperta i Hanny Krzetuskiej działalność rozpoczyna Galeria Mieszkanie Gepperta prowadzona przez Fundację Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT, której jednym z zadań programowych jest upowszechnianie wiedzy o dokonaniach artystycznych Eugeniusza Gepperta i Hanny Krzetuskiej.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności