Pokaż menuZamknij menumenu

DECONFINING – open call na teksty do antologii

Nabór tekstów w ramach projektu „Deconfining arts, culture and politics in Europe and Africa”

Fundacja Art Transparent, Pro Progressione Kulturalis Nonprofit z Węgier oraz Women’s History Museum Zambia ogłosiły nabór tekstów w ramach projektu „Deconfining arts, culture and politics in Europe and Africa”, które zostaną opublikowane w antologii międzykontynentalnej pod tytułem:

Narratives of closeness and distance from Central-Eastern Europe and South-Eastern Africa – a multicontextual patchwork

Redakcja: Urszula Markowska-Manista & Natasha Omokhodion-Kalulu Banda

Poprzez wybór 8 artystów/artystek, naukowców/naukowczyń i twórców/twórczyń ze Słowacji, Węgier, Polski, Czech, Ugandy, Tanzanii i Zambii, którzy szukają punktów wspólnych i połączeń w historii obu kontynentów, wspomnieniach, sztuce, nauce i literaturze pięknej, chcemy znaleźć nowe sposoby patrzenia na to co bliskie i odległe, przyglądając się realiom Europy Środkowo-Wschodniej (tj. Czech, Węgier, Polski, Słowacji) i Afryki Południowo-Wschodniej (tj. Ugandy, Tanzanii, Zambii).

Zaprosiliśmy autorów/autorki, którym bliskie są te konteksty i którzy wyrażają się w oparciu o zróżnicowane środki ekspresji i nowe formy prezentacji. Celem planowanej antologii jest umożliwienie pełniejszego zrozumienia (także teoretycznego) powiązań i dystansów (bliskości i oddalenia) w doświadczaniu, myśleniu i opowiadaniu o bliższych i bardziej odległych światach, w których możemy dostrzec artystyczny, naukowy i literacki potencjał. Poszukujemy wyjątkowych narracji, które dezorient(aliz)ują, zdekolonizują i przybliżają wiedzę i praktykę.

Zaprosiliśmy do nadsyłania prac w następujących formach: esej osobisty, kontr-opowieść (fikcja i literatura faktu), wspomnienie (fragment pamiętnika), artykuł naukowy, opowiedziane na nowo bajki i baśnie.

Tematyka: Uwolnienie (deconfinement). Bliskość i dystans – badanie, opisywanie przestrzeni i miejsc, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości pomiędzy Afryką Południowo-Wschodnią a Europą Środkowo-Wschodnią. Pogranicza, czytanie doświadczeń ludzi, pokazywanie potencjału i znaczenia (wymowności) rzeczy, nowe wymiary rytuałów tu, tam oraz „pomiędzy”. Odkrywanie wiedzy milczącej, indygenicznej, regionalnej jako pomostu do wzajemnego zrozumienia. Wiedza na styku sztuki i nauki jako krok w kierunku odczytywania wspólnych znaczeń.

Wyniki naboru:

Z przyjemnością ogłaszamy listę osób zakwalifikowanych do publikacji „Narratives of Closeness And Distance From Central-Eastern Europe And South-Eastern Africa – a Multicontextual Patchwork”, która powstaje we współpracy z Pro Progressione (Węgry), Women’s History Museum (Zambia) i dzięki wsparciu Nafasi Art Space (Tanzania). Edytorki Natasha Omokhodion-Kalulu Banda i Urszula Markowska-Manista do antologii wybrały następujące osoby autorskie:

Karolina Marcinkowska, Shilika Chisoko, Nyimbili Suzyika, Chiteu Kasongo, Mwaka Siluonde, Klara Wojtkowska.

Publikacja stanowi część projektu Deconfining arts, culture and policies in Europe and Africa, współfinansowanego przez program Kreatywna Europa i zostanie opublikowana dzięki wsparciu osób członkowskich Bosch Alumni Network.

Dziękujemy wszystkim osobom autorskim za przesłane zgłoszenia i gratulujemy tym, które zostały wybrane przez zespół edytorski!

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności