Pokaż menuZamknij menumenu

Tom poetycki

Stanisław Dróżdż

POZASŁOWNE ŚRÓDSŁÓW MIĘDZYSŁOWIA

Datowany na 1969 rok i odrzucony wówczas przez wydawcę tom to debiut poetycki Stanisława Dróżdża. Na książkę składają się utwory poetyckie z lat 1962–1969. W tamtym okresie Stanisław Dróżdż tworzył lapidarne, kilkuzdaniowe sentencje nazywane poezją gnomiczną. Zawarta w tych wierszach powściągliwość ekspresji oraz minimalizm form pozwalają zarysować ówczesny obszar literackich zainteresowań poety i zrozumieć jego późniejsze artystyczne wybory. Zbiór jest zapowiedzią zarówno tworzonych przez Dróżdża od drugiej połowy lat 60. tekstów z obszaru poezji konkretnej, jak i wielkich tematów obecnych w twórczości artysty: bytu, czasu, przemijania, początku i końca.

Książka stanowi integralną część projektu Ścieżki tekstu realizowanego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 przez Małgorzatę Dawidek oraz Fundację Art Transparent. Wydawnictwu towarzyszy mapa-przewodnik po historycznych i współczesnych miejscach Wrocławia związanych z nurtem konkretystycznym i twórczością Stanisława Dróżdża.

Między wrześniem a październikiem reprodukcje wybranych z tomu stron maszynopisów zostaną zaprezentowane na nośnikach reklamowych (citylightach) umieszczonych na 42 przystankach tramwajowych w całym mieście oraz w galerii ulicznej Szewska Pasja (ul. Szewska).

Tom poetycki:

Opracowanie, redakcja i wstęp
Małgorzata Dawidek

Koordynacja
Karolina Bieniek | Art Transparent

Opieka redakcyjna i korekta
Dawid Skrabek | Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy

Tłumaczenia
Krzysztof Bartnicki (wiersze) Karol Waniek (Słowo wstępne)

Projekt okładki
Magdalena Jaskułowska | Kolektyf

Projekt graficzny i skład
Joanna Jopkiewicz | Grupa Projektor

Wydawca
Fundacja ART TRANSPARENT

Partner wydawniczy
Wrocławski Dom Literatury | Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy

Czytaj dalej
Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności