Pokaż menuZamknij menumenu

Komunikat 27.03.2020

Dotyczy: Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

W związku z panującą w Europie pandemią covid-19, w ścisłej współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, informujemy, iż mając na celu dobro Konkursu, zdecydowaliśmy o przedłużeniu terminu składania prac konkursowych do 30.06.2020 r. do godz. 14:00.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 15.09.2020 r. Informacja o miejscu i godzinie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: www.ossolineum.pl oraz na stronie internetowej organizatora Fundacji Art Transparent: www. arttransparent.org, najpóźniej do dnia 30.06.2020 roku.

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy aneks do Regulaminu dot. zmian terminów składania prac konkursowych.

(dodano: 27.03.2020)

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności